GUNGEHUSSKOLEN

Billedet på sidehoved
image

Her kan du logge på Intra

IT og ipad

- en skole der passer med tiden

IT og ipads er en integreret del af undervisningen på Gungehusskolen. Alle undervisningslokaler har interaktive tavler og alle klasser kan låne et klassesæt bærebare computere og anvende dem enten i klassen, i små grupper på PLC (pædagogisk læringscenter ~ tidligere biblioteket) eller på gangene. Der er trådløst internet over hele skolen.

IT og sociale medier udgør en betydelig del af børn og unges hverdag. På Gungehusskolen ønsker vi at kombinere børnenes digitale færdigheder fra fritiden med et digitalt læringsrum i folkeskolen, så grænsen mellem den uformelle og den formelle læring bliver flydende, og eleverne dermed udnytter skolens og hinandens ressourcer bedst muligt.

Vi har et stærkt team af dygtige IT-vejledere, som yder teknisk assistance og vejleder  både elever og ansatte.

 

Link til "Folder om praktiske og forsikringsmæssige forhold om iPad".

Link til dokument med "Betingelser for udlån af iPad"

Link til dokument "Digital dannelse" forældrebrev