GUNGEHUSSKOLEN

Billedet på sidehoved
image

Her kan du logge på Intra

Familierådgiveren på Gungehusskolen

 

Jeg hedder Astrid Nielsen og er skolens nye familierådgiver i den kommende periode indtil der kommer en fast. Jeg er på skolen for at kunne deltage i det forebyggende arbejde ift. børn- og unges sociale og familiemæssige problemer og for, at der kan ydes en tidlig indsats. Jeg deltager hver måned i de tværfaglige møder på skolen.

 

Jeg træffes onsdage fra kl. 11.30 - 14.30 eller efter aftale, ved siden af skolepsykologernes kontor og på samme kontor som UU-vejlederen sidder. I er velkomne til at komme ind og tale med mig uden en aftale.

Jeg kan kontaktes pr. mail:  [email protected] eller  om onsdagen pr. telefon: 51 58 76 10

Udover åbningstiden om onsdagen kan familierådgivningen kontaktes i kommunens åbningstid på hovednummeret 36 39 36 39

 

Til dagligt sidder jeg i familierådgivningen på rådhuset . Jeg er familierådgiver for familier i Hvidovre kommune og for børn- og unge, som har behov for særlig støtte. Herunder sidder jeg i Unge teamet, hvilket betyder, at mine familier som oftest består af børn og unge over 13 år. Jeg sidder tilmed i de månedlige SSP møder i distrikt Syd.

 

Hvad kan man bruge familierådgiveren til;

 

For barnet/den unge:

Som barn eller ung kan du henvende dig til familierådgiveren på skolen, hvis du har et problem eller en bekymring derhjemme eller i skolen, som du har behov for at tale med en voksen om og som du ikke vil eller har svært ved at tale med dine forældre om. Det kan dreje sig om alt fra skoletræthed til problemer ift. dine forældre, venner eller kæresten.

 

For Forældre:

Som forældre er du velkommen til at henvende dig til familierådgiveren på skolen, hvis du oplever problemer eller bekymringer ift. Dit barns udvikling og trivsel. Du kan henvende dig for en anonym samtale og få råd og vejledning til, hvordan du kommer videre med dine bekymringer. En drøftelse behøver ikke føre til opstart af en børnesag i familierådgivningen på kommunen.

 

For lærere og øvrigt personale:

Som lærer eller pædagog eller andet personale, kan du henvende dig til familierådgiveren på skolen, hvis du har behov for at drøfte, hvad du kan gøre, når der opstår bekymring for et barn eller en ung. Måske har du behov for at drøfte, om du skal underrette kommunen eller måske ønsker du som lærer, at familierådgiveren på skolen deltager i et møde med eleven og /eller forældrene. Der drøftes altid anonymt ift.  barnet/den unge og forældrene med mindre der er indhentet samtykke fra forældrene.

 

Godt at vide:

Familierådgiveren på skolen har tavshedspligt og videregiver ikke oplysninger, medmindre de er så alvorligere, at der er behov for, at andre myndigheder kontaktes. Hvis det drejer sig om problemer i skolen, vil både lærere og andet relevant skolepersonale kunne inddrages, så det sikres, at den bedste mulige og hurtige støtte igangsættes.

 

I er altid velkomne til at kontakte for.

 

Med venlig hilsen

Astrid Nielsen

Familierådgiver på Gungehusskolen.