GUNGEHUSSKOLEN

Billedet på sidehoved
image

Her kan du logge på Intra

Skolesocialrådgiveren på Gungehusskolen

 

Jeg hedder Sascha Samuelsen og er familierådgiver i Hvidovre kommune. Jeg er tilknyttet Gungehusskolen som den faste skolesocialrådgiver. Jeg er på skolen, for at kunne deltage i det forebyggende arbejde i forhold til børn og unges sociale problemer og for, at der kan ydes en tidlig indsats. Jeg deltager hver tirsdag i de tværfaglige netværksmøder på skolen og i andre møder/samtaler, hvor det er relevant.

Da jeg ikke har en fast dag, hvor jeg er på skolen, kan I træffe mig på tlf. 36393794 eller 61916963 i telefontiden mandag, tirsdag, onsdag og fredag mellem kl. 09 og 10 og torsdag mellem kl. 14 og 15. I er også velkomne til at kontakte mig via min mail: [email protected]

 

Hvad kan man bruge skolesocialrådgiveren til?

For barnet/den unge:

Som barn eller ung kan du henvende dig til skolesocialrådgiveren, hvis du har et problem eller en bekymring derhjemme eller i skolen, som du har behov for at tale med en voksen om, og som du ikke vil eller har svært ved at tale med dine forældre om. Det kan dreje sig om alt fra skoletræthed til problemer i forhold til dine forældre, venner eller kæreste.

For forældre:

Som forælder er du velkommen til at henvende dig til skolesocialrådgiveren, hvis du oplever problemer eller bekymringer vedrørende dit barn eller har andre problemer, som du ikke ved hvordan du skal løse. Du kan henvende dig til mig til en uforpligtende snak og få råd- og vejledning om, hvordan du kommer videre, og hvilke muligheder der er for at afhjælpe dine eller jeres problemer.

 

For lærere og øvrigt personale:

Som lærer kan du henvende dig til skolesocialrådgiveren, hvis du har behov for at drøfte, hvad du skal gøre, når der er bekymring for en elev. Måske har du behov for at drøfte et barns forhold generelt, eller drøfte hvorvidt du skal underrette kommunen om barnets forhold. Ydermere kan du som lærer måske have et ønske om at skolesocialrådgiveren deltager til et møde med eleven og/eller forældrene. Der skal altid drøftes anonymt i forhold til den unge eller forældrene medmindre du har fået samtykke fra de pågældende.

Godt at vide:

Skolesocialrådgiveren har tavshedspligt og videregiver ikke oplysninger, medmindre de er så alvorlige, at der er behov for at andre myndigheder kontaktes. Hvis det drejer sig om problemer i skolen, vil både lærere og andet relevant skolepersonale selvfølgelig kunne inddrages, så det sikres, at der gives den bedst mulige og hurtige hjælp.

Så tøv ikke med at kontakte mig, hvis du/i har behov for det.

 

Med venlig hilsen

Sascha Samuelsen

Familierådgiver/Skolesocialrådgiver