GUNGEHUSSKOLEN

Billedet på sidehoved
image

Her kan du logge på Intra

Ordens- og samværsregler

Vores ordens- og samværsregler bygger på Bekendtgørelse nr. 593 af 24. juni 2009 om fremme af god ro og orden i Folkeskolen.

Skolebestyrelsen godkender skolens ordens- og samværsregler. Disse skal understøtte skolens værdigrundlag.

  • Det forventes at alle elever udviser respekt for andre elever og ansatte, ansvarlighed over for sig selv og andre og er hjælpsomme, rare, venlige og tolerante.
  • Vær på skolen tidligst kl. 7.50 og senest kl. 8.00. Af hensyn til rengøringen åbnes dørene først kl. 7.50.
  • Kommer du undtagelsesvis for sent, så vis mest mulig hensyn til din klasse - det er nemlig dig, der er afvigeren.
  • Gå stille på gangene i timerne når du færdes til og fra biblioteket, IT, idræt og lignende - dine kammerater har også brug for ro til deres undervisning.
  • I undervisningen hører mad, drikke, slik og tyggegummi ikke hjemme.
  • Forældre kan forvente at blive kontaktet, hvis eleven ikke lever op til skolens regler.