GUNGEHUSSKOLEN

Billedet på sidehoved
image

Her kan du logge på Intra

Psykolog

Adresse:

Gungehusskolen                                    
Høvedstensvej 35, stuen
2650  Hvidovre

Træffes kun efter aftale

Kontaktes nemmest pr. mail

Kirsten Friis Andersen
Psykolog

[email protected]

Stefan Gulddahl Hansen
Psykolog

[email protected]

Psykologens arbejde
Psykologens vigtigste opgave er at rådgive og understøtte den pædagogiske udvikling på skolen, så børn med særlige behov kan rummes og udvikle sig.
Psykologen får et grundlag for sin rådgivning gennem deltagelse i lærernes teammøder, observationer i klassen, samtaler med forældre, barnet, lærere, pædagoger og andre, der står barnet nærmest. Dertil kan komme psykologiske og pædagogiske prøver, der kan vise, om barnet har resurser, som det ikke udnytter i sit undervisningsmiljø.

Psykologen indleder aldrig en sag med et enkelt barn uden forældrenes vidende og accept. Oftest indledes en sag med en forældresamtale. Ofte er det barnets lærer eller pædagog, der efter aftale med forældrene tager kontakt, men alle forældre er velkomne til at henvende sig for at få en uforpligtende samtale og rådgivning, uden registrering, hvis det ønskes.

Det er muligt for både børn og forældre at henvende sig anonymt for at få rådgivning. 

Børn skal have det godt for at kunne lære og for at udvikle sig i samspil med andre. Især i de første skoleår er det vigtigt at være opmærksom på børns udvikling på skolen, i fritiden med kammeraterne og hjemme.  

Hvis der er vanskeligheder i forbindelse med et barns udvikling eller læring, kan skolens psykolog i samarbejde med forældre og lærere give råd om, hvordan barnet kan hjælpes. Børn kan have problemer som f.eks. usikkerhed, læsevanskeligheder, kammeratproblemer, eller vanskeligheder hjemme.

Lærerne kan også ønske, at psykologen er med i klassen for at iagttage undervisningen og på den baggrund yde lærerteams eller enkelte lærere konsultativ støtte eller rådgivning i udvikling af klassens miljø og rummelighed. Der vil da blive arbejdet med de forhold i klassemiljøet, som fastholder en uhensigtsmæssig adfærd og sat fokus på, hvordan dette kan ændres. Forældrene vil altid få underretning om dette.
Nogle problemer kan løses ved en række samtaler. Andre gange kan støtteundervisning eller en række samtaler med hele klassen være en del af hjælpen.

Psykologen følger barnets udvikling ved kontakt med lærerne, og undervisningen ændres og tilpasses barnets behov. Der lægges vægt på et bredt samarbejde med andre faggrupper. Her på skolen er der gode muligheder for at inddrage andre i en hjælp til barnet og familien, når der er behov for det. Psykologen har derfor et nært samarbejde med f.eks. talepædagogen, sundhedsplejerskerne, konsulenter ved pædagogisk rådgivning og endvidere med børn- og velfærdsforvaltningen, familierådgivere, læger og andre, når I som forældret har indvilliget heri.

Psykologen deltager i tværfagligt team og følger her, sammen med skolens øvrige ressourcepersoner og skolens ledelse, de børn som har behov. 

Psykologen samarbejder med skolens talepædagog og sundhedsplejerske og der samarbejdes med Børne- og familiegruppens socialrådgivere om sociale problemstillinger.