GUNGEHUSSKOLEN

Billedet på sidehoved
image

Her kan du logge på Intra

Elevfravær og fritagelse fra undervisningen
På Gungehusskolen holder vi øje med, at alle elever passer deres skolegang. Hvis en elev ikke møder op til undervisning, skal forældrene give besked om grunden til klasselæreren/skolen.

Ulovligt fravær dækker over, at eleven er udeblevet fra skolen, uden at forældrene har givet skolen besked om det, eller at skolelederen har givet tilladelse til fraværet. I så fald skal skolen kontakte forældrene og finde ud af, hvorfor eleven ikke er mødt op til undervisningen.

Hvis det viser sig, at fraværet skyldes, at eleven har enten faglige eller sociale problemer i skolen, er det skolens pligt at forsøge at hjælpe eleven og forældrene med at få løst problemerne.

Hvis en elev er syg i mere end to uger, kan skolen forlange at se en lægeerklæring som dokumentation for sygdommen. Det er altid en god ide at kontakte skolen, så vi i fællesskab kan tage stilling til om eleven skal have tilbudt sygeundervisning.

Når eleven vender tilbage til skolen igen efter en sygdomsperiode, er det op til skolens leder at tage stilling til, om eleven har brug for ekstraundervisning for at nå op på niveau med sine klassekammerater.

Hvis skolelederen mener, at der er en god begrundelse, som fx særlige begivenheder i familien, kan der gives ekstraordinær tilladelse til, at en elev ikke kommer i skole.

Læs bekendtgørelsen om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen. Klik på linket.

Du kan også finde information i folderen: Information om registrering af fravær på dit barns skole. (Klik på billedet)