GUNGEHUSSKOLEN

Billedet på sidehoved
image

Her kan du logge på Intra

Sorgplan
På Gungehusskolen har vi udarbejdet en plan for hvordan vi håndterer sorg / krise blandt elever og ansatte.

Planen ser således ud:

Handleplan ved dødsfald:

 

Barn

 

Voksen

1.

 

 

 

 


2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 


4.

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

Hvis en anden end skoleledelsen (en lærer) er den første, der får underretningen om et dødsfald, underretter denne skoleledelsen.

Dernæst underretter ledelsen lærerteamet og det øvrige personale.

 

Barnets klasse underrettes af lærer-teamet. En eller to lærere er sam-men med klassen resten af skoledagen.

 • Tal åbent og konkret om det, der er sket
 • Lad børnene tale om det, de tænker og føler i forbindelse med dødsfaldet.
 • Skriv evt. et brev


Resten af skolen (personale og børn) underrettes herefter af ledelse og lærere.

 • Tal åbent og konkret om det, der er sket
 • Lad børnene tale om det, de tænker og føler i forbindelse med dødsfaldet.
 • Skriv evt. et brev

 

Når samtlige klasser er underrettede, hejses flaget på halv.

 

Skolens ledelse sørger for:

- at skolens psykolog kommer

- at underrette fritidshjemmet og

  klub, så de kan agere derefter.

- at udfærdige breve til den berørte

  klasse/ øvrige elever.


Husk på, at sorgbehandlingen ikke er slut her, men først begynder nu.

1.

 

 


 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 


4.

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

Hvis en anden end skoleledelsen (en lærer) er den første, der får underretningen om et dødsfald, underretter denne skoleledelsen.

Dernæst underretter ledelsen lærerteamet og det øvrige personale.Børnenes klasse underrettes af lærerteamet. En eller to lærere er sammen med klassen resten af skoledagen.

 • Tal åbent og konkret om det, der er sket
 • Lad børnene tale om det, de tænker og føler i forbindelse med dødsfaldet.
 • Skriv evt. et brev


Resten af skolen (personale og børn) underrettes herefter af ledelse og lærere.

 • Tal åbent og konkret om det, der er sket
 • Lad børnene tale om det, de tænker og føler i forbindelse med dødsfaldet.
 • Skriv evt. et brev

 

Når samtlige klasser er underrettede, hejses flaget på halv.

 

Skolens ledelse sørger for:

- at skolens psykolog kommer

- at underrette fritidshjemmet og

  klub, så de kan agere derefter.

- at udfærdige breve til den mest

  berørte klasse/ elever.

 

Husk på, at sorgbehandlingen ikke er slut her, men først begynder nu.

Læs afsnittet i skolebestyrelsens principper om håndteringen af sorg og krise, klik på linket.