GUNGEHUSSKOLEN

Billedet på sidehoved
image

Her kan du logge på Intra

Elevråd 
På Gungehusskolen har vi 3 elevråd - et i hver afdeling (indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen).Elevrådene består af to repræsentanter fra hver klasse. Til hvert elevråd er der knyttet en lærerrepræsentant.

Elevrådsrepræsentanternes opgave er at formidle kontakten mellem elevrådet og de enkelte klasser. Formanden og næstformanden i udskolingens elevråd deltager i skolebestyrelsesmøderne.

I kommunen er vi repræsenteret i fælleselevrådet, som består af elevrådsrepræsentanter fra hver af de 9 skoler.