GUNGEHUSSKOLEN

Billedet på sidehoved
image

Her kan du logge på Intra

Trivsel

- Tryghed og trivsel er en vigtig forudsætning for ethvert barns lyst til at lære. Mobning forhindrer denne tryghed...

Mobning:

Mobning er når en person gentagne gange over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer. Der er en vis uballance i styrkeforholdet. Den der bliver udsat for de negative handlinger, har problemer med at forsvare sig og er ofte næsten hjælpeløs over for den eller dem der plager ham eller hende.    

- af Dan Olweus


På Gungehusskolen ønsker vi en skolekultur, hvor børn har mulighed for at udvikle sig personligt, socialt og fagligt. Et undervisningsmiljø med fokus på læring, tolerance samt accept af mangfoldighed og forskelligheder hos børn og voksne.

 Hvad gør vi for at styrke trivslen og forebygge mobning på Gungehusskolen?
De voksne på skolen er rollemodeller. Vi skal som lærere, pædagoger, andre ansatte og forældre klart tage afstand fra mobning, forfølgelser og intolerance - og efterleve det i praksis.


Vi forebygger ved:                              Læs også 10 forældreråd om mobning...

Konflikt:

En konflikt er en uoverensstemmelse, der indebærer spændinger i og mellem mennesker.

- af Center for konfliktløsning

- Klassemøder
- Venskabsklasser
- Legepatrulje
- Elevråd
- Trivselsdag
- Elevmiljøundersøgelse (termometer)
- Kontaktforældre
- Forældreråd i klasserne
- AKT (Adfærd - Kontakt - Trivsel)
- SSP-samarbejde (Skole - Socialforvaltning - Politi)

I Hvidovre Kommune ønsker vi at hjælpe børn og unge til at få et sundt forhold til
alkohol og rusmidler.

- Rusmiddelhandleplan 2014 - 2017

 

Derudover har vi på Gungehusskolen en masse aktiviteter og traditioner som ligeledes bidrager positivt til trivslen på skolen.